skip to Main Content
86 18 15 00 sh@byensvagt.dk
[layerslider_vc id=”1″ title=”forside”]

Velkommen til Byens Vagt.

BYENS VAGT er et godkendt og autoriseret vagtfirma og vi tilbyder vagtløsninger, der tager særligt hensyn til netop dit behov.
Alle vores vagter er uddannet i konflikthåndtering, brandbekæmpelse, førstehjælp samt håndtering og betjening af alarmsystemer.

SERVICES

Alarmpatrulje

Når din alarm går, er vores alarmpatrulje klar til at rykke ud med det samme.
Via kontrolcentralen kan du til enhver tid blive oplyst om vagtens ankomsttid.
Derudover bliver alle oplysninger gemt på kontrolcentralen, så du altid kan følge med i kommunikationen mellem kontrolcentralen og vagtbilen.
Vagten laver derefter et tilsyn og kontrollerer eventuelle uregelmæssigheder.
Er der tale om indbrud, sørger vores vagter for afdækningen. I tilfælde af større skader tilkalder vi Skadeservice i henhold til den aftalte forholdsordre.

Servicevagt

At have en synlig servicevagt, der kommer i din butik et par gange om dagen, har en stor forebyggende effekt mod tyveri. Vores erfaringer viser, at denne løsning kan være med til at reducere butikkens svind med op til 20 %.
Desuden har vagten en tryghedsskabende effekt på dit personale – både på grund af vagten forebyggende effekt, og ikke mindst fordi vagten altid vil kunne assistere personalet i kritiske eller ubehagelige situationer.

Områdevagt

Områdevagten foretager jævnlige tilsyn i erhvervsområder, på kommunens institutioner, legepladser, garager, kældre m.v.
Vagten har blandt andet til opgave at skabe tryghed, forebygge kriminalitet samt at observere og gribe ind, hvis der sker uregelmæssigheder, så som brand, tyveri, hærværk.

Område-vagten kan også tilkaldes ved behov for assistance. Det kan være til assistance med nøgleservice, støjgener eller hjælp med tilkald af håndværker ved diverse skader.

Ronderende vagt

En rondevagtordning forebygger mod hærværk og indbrud og reducerer risikoen for ødelæggende brand- og vandskader.
Vores vægtere bliver specielt instrueret til hver enkelt opgave, således at de kender til alle aspekter af opgaven. Dermed er sikkerheden altid i top.

Back To Top